પુ સાયક્લોપેન્ટેન ઉચ્ચ દબાણ ફીણ મશીન

પુ સાયક્લોપેન્ટેન હાઇ પ્રેશર ફોમ મશીન

ઉત્પાદન વર્ણન


PU cyclopentane high pressure foam machine is suibtable for Hard Foam, Semi-Rigid and Flexible PU Foam.
PLC control system.
HC-203 PU cyclopentane high pressure foam machine

1, Type: HC-203

2, Suitable products: Hard Foam, Semi-Rigid and Flexible PU Foam

3, Suitable viscosity: POLY ~2000mPa. S

ISO ~1000mPa. S

4, Flow: 60-600g/s

Mixture ratio: 5: 1-1: 1 (adjustable)

Pouring pressure: 10-16Mpa

5, Pouring time: 0.55-99.99 (accuracy 0.01s)

6, Pouring: Cantilever, can move left, right, up and down. Can pour from different angles.

7, POLY Day Tank: 250L; Inner material is SUS304; Jacket type with insulating layer outside.

8, ISO Day Tank: 250L; Inner material is SUS304; Jacket type with insulating layer outside.

9, Temperature control system: Auto-heating and auto-cooling circulating system.

10, Auto-feeding system: POLY feeding pump and ISO feeding pump

Capacity: 40L/min

11, Electric control system: LCD touched screen, PLC control system, human-computer interface